Dluhopisy a vliv rostoucích úrokových sazeb

Řada investorů se v letošním roce diví, proč se v rostoucí ekonomice snižují ceny dluhopisových fondů, do kterých investovali své volné finanční prostředky, nebo proč klesají ceny dluhopisů na finančních trzích. Dovolím si tedy vysvětlit, jak na tom dluhopisy jsou, a připojím i svou prognózu pro rok 2019.

Dluhopisy ovlivňuje výše úrokových sazeb i jejich budoucí pohyb

Abychom pochopili chování cen dluhopisů, je třeba se zamyslet nad tím, jaké faktory cenu dluhopisů ovlivňují. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který působí na ceny dluhopisů je výše úrokových sazeb a očekávání jejich budoucího pohybu. Jako typický příklad uvedu státní dluhopisy České republiky. Ještě před dvěma lety se výnosy tříletých státních dluhopisů naší země prodávaly se záporným úrokovým výnosem, zatímco v současnosti již přesáhly hranici 1,5 % p.a. Aby tedy mohl úrokový výnos z dluhopisů růst, musel být nutně doprovázen poklesem cen stejných dluhopisů.

Praktický příklad tříletého dluhopisu

Pro představu uvedu fiktivní příklad tříletého dluhopisu s kupónem ve výši 1 % p.a. Vzhledem k tehdejšímu úrokovému výnosu do splatnosti u tříletých dluhopisů (cca -0,33 %) bylo možné pořídit takové dluhopisy za 104 % nominální hodnoty. Podle zaplacené ceny 104 % lze jednoduše vypočítat, že pokud po třech letech při splatnosti dluhopisu obdržíte zpět nominální hodnotu 100 %, bude investorova kapitálová ztráta 4 %. Přičteme-li vyplacené kupóny ve výši 3 x 1 %, dosáhneme ztráty 1 %, tedy opravdu –0,33 % p.a.

Z dříve tříletého dluhopisu však máme již pouze roční dluhopis (splatnost 2019), který má úrokový výnos do splatnosti pro jednoduchost 1 %, což při kupónu ve výši 1 % vychází na aktuální tržní cenu 100 %. Investor, který tak před dvěma lety investoval finance do tříletého státního dluhopisu, do dnešního dne sice obdržel dva roční kupóny ve výši celkem 2 %, ale jeho kapitálová ztráta dosáhla 4 % (aktuální cena 100 % minus původní cena 104 %). Celkově je tak jeho investice ztrátová, a to o 2 %.

Ceny dluhopisů budou i v roce 2019 pod tlakem

Na pokles cen dluhopisů a dluhopisových fondů jsem upozorňoval již v článku Kam investovat v roce 2018?, který se věnoval očekávanému vývoji cen investičních nástrojů v letošním roce. Rozhodně je potřeba říci, že pro příští rok neočekávám žádnou změnu a i nadále budou ceny dluhopisů i dluhopisových fondů pod tlakem. Takový vývoj neplatí zdaleka jen pro státní dluhopisy, ale především pro dluhopisy korporátní, tedy dluhopisy vydávané podniky.

Zhodnocení u dluhopisových fondů vás v roce 2019 nečeká

Stále se setkávám s investory, kteří si pořídili dluhopisové fondy u různých institucí, zejména v bankách. Mám pro ně jednoduchou radu – pokud chcete výnos, zvolte jiný typ aktiva. Na kladné výsledky u dluhopisových fondů minimálně na další rok nebo dva zapomeňte.