Kam investovat v roce 2018?

V prvních lednových týdnech se každoročně objevuje řada článků a komentářů, které se věnují predikci vývoje trhu v novém roce.  A rok 2018 rozhodně není výjimkou. Na rozdíl od řady anket, ve kterých analytici zveřejňují své investiční tipy k hodnotám akciových indexů koncem roku nebo odhadují přímo výkonnost jednotlivých akcií, je cílem tohoto článku zamyšlení nad pohyby cen základních tříd aktiv roce 2018. Navíc chci doporučit vhodnou kombinaci investičních nástrojů k udržení ročního zhodnocení na úrovni 3–6 %.

Nemovitostní aktiva

Vzhledem k růstu české ekonomiky očekávám i nadále růst cen komerčních nemovitostí, a to především průmyslových nemovitostí. Díky častým inflačním doložkám tak z rostoucí inflace mohou těžit investoři profitující z nájmů těchto nemovitostí – a to jak investoři s podílem na těchto nemovitostech, tak investoři investující do nemovitostních fondů zaměřených na tento  segment.

Opatrnost je však na místě u nemovitostí určených k bydlení, kde v minulých letech došlo k silnému růstu. U takového typu nemovitostí můžete očekávat výrazné zpomalení tempa růstu vlivem předpokládaného zvyšování úrokových sazeb v kombinaci s restrikcemi centrální banky na hypotečním trhu. U rezidenčních nemovitostí si musíte uvědomit také to, že výnosnost z nájmů bytů je v mnoha městech na polovině výnosů komerčních realit.

Dluhopisová aktiva

Z důvodu předpokládaného růstu úrokových sazeb můžeme očekávat pokles cen veřejně obchodovatelných dluhopisů – a to jak státních, tak i firemních. Výrazná ztráta hrozí především u dluhopisů s dlouhodobou splatností, tedy dluhopisů se splatností více než pět let. Ztráta se může týkat i dluhopisů, jejichž stávající výnos do splatnosti je již pod úrovní inflace.

Naopak u nově vydávaných korporátních dluhopisů je již pravděpodobný růst úrokových výnosů, a to o 1–2 % oproti dluhopisům emitovaným v roce 2016 a v první polovině roku 2017. Pokud jste již investovali do korporátních dluhopisů ve zmíněném časovém období, měli byste uvažovat o uzavření dříve pořízených dluhopisů, které mají již nízký výnos do splatnosti a využití financí u nově emitovaných dluhopisů. Při takové aktualizaci portfolia investic sledujte nejen úrokový výnos, ale také míru rizika emitentů a dobu splatnosti dluhopisů.

Akciové trhy

Většina odborníků doporučuje investorům, aby se v roce 2018 zaměřili spíše na rozvíjející se trhy, které mají v současnosti větší potenciál růstu než rozvinuté trhy, které byly v centru zájmu investorů v minulých letech. Mezi rozvinuté trhy patří obecně západní Evropa a americký trh, zatímco do rozvíjejích se trhů řadím pro tyto účely například střední a východní Evropu společně s Asií.

Historicky však platí, že nálada na amerických akciových trzích zásadně ovlivňuje sentiment celého globálního akciového trhu. A pokud vezmeme v úvahu zpřísňování měnové politiky v USA v kombinaci se silným růstem amerických akcií v posledních letech, je sázka na akcie investicí nikoli pouze dynamickou, ale možná již také velmi spekulativní.

Pokud bych si však měl zaspekulovat, tak bych i vzhledem k absenci měnového rizika osobně vybíral mezi českými tituly. Konkrétně bych sázel na dividendové akcie firem ČEZ a Moneta. Není to však nic pro konzervativní investory preferující stabilní výnosy.

Doporučení

Aktuální ekonomický výhled na rok 2018 je stále pozitivní, a to nejen pro ČR, ale pro celou globální ekonomiku. Vzhledem k tomu doporučuji u konzervativních portfolií i nadále preferovat nemovitostní aktiva a podnikové dluhopisy s kratší splatností. Investoři pak mohou svá portfolia doplnit o investiční příležitosti specifických alternativních aktiv, které nejsou tak náchylné k tržním výkyvům, jimž se v tomto roce pravděpodobně nevyhneme.

Konkrétní investiční doporučení vám rád navrhnu při osobním jednání.