Porovnání akciových fondů

Akciové fondy jsou ve světě velmi populární, a nejinak je tomu v České republice. Proto bych vám chtěl představit největší akciové fondy českých správců, na které můžete nejčastěji narazit v domácích bankách. Jednotlivé fondy bych rád srovnal a zhodnotil na základě historické výkonnosti, diverzifikace a nákladovosti.

Výběr fondů

Ve svém přehledu uvádím jen největší fondy, které mají ve správě alespoň dvě miliardy korun od českých investorů a jsou vedeny v české měně. Při výběru jsem zároveň zohledňoval to, zda za sebou již fondy mají nějakou historii.

Amundi akciový fond

Amundi akciový fond byl založen 31. října 2000 a má tedy již dostatečně dlouhou historii, aby mohl být zahrnut do reprezentativního přehledu.

Diverzifikace

Fond Amundi sází především na americký trh, když převažují akcie v USA, které mají v portfoliu podíl 60 %.

Historická výkonnost

Fond začal psát svou historii v roce 2000, tedy před 18 lety. Za celou dobu své existence vzrostl o pouhá 3 %, což považuji za dost tristní zhodnocení neodpovídající rizikovosti a kolísavosti akcií. Jedná se o extrémně nízkých 0,16 % p.a. Pokud se na výkonnost fondu podíváme v kratším časovém úseku, může se již pochlubit lepším výsledkem. V posledních pěti letech se výkonnost fondu poměrně zvýšila a fond Amundi dosáhl výkonnosti 3,9 % p.a. Vzhledem k rostoucím amerických akciím je to přesto slabý výsledek a z hlediska výkonnosti tak musí být pro své investory zklamáním.

Nákladovost

Nákladovost akciového fondu Amundi je 2,29 % a patří tak mezi průměrné fondy na trhu.

 

AXA CEE akciový fond – AXA

Fond byl založen 26. března 2007 – jeho historie tedy už může jednoznačně prokázat, jak si na trhu stojí a lze si udělat obrázek i o činnosti managementu při minulé ekonomické recesi.

Diverzifikace

Akciový fond AXA CEE se zaměřuje na akcie ve střední Evropě, proto může být svým portfoliem českým investorům poměrně blízký. Aktuálně v něm mají největší zastoupení akcie v České republice. České akcie tvoří akciový fond AXA CEE poloviční vahou z celého portfolia. Kromě českých akcií fond doplňují akcie polských podniků a důležitou část portfolia představují i akcie z Maďarska.

Historická výkonnost

Historická výkonnost akciového fondu AXA CEE investory rozhodně nepotěší. Fond má totiž zápornou výkonnost. Od svého založení ztratil více než 8 %, což je u desetiletého období velmi špatný výsledek. Za posledních pět let je výsledek oproti počátečním rokům výrazně lepší – jeho pětiletá průměrná roční výkonnost činí 2,84 %. Přestože jde o kladný výsledek, akciové investory taková čísla ani tak nepotěší a zkušenější investory spolehlivě odradí.

Nákladovost

I v oblasti nákladovosti se akciový fond AXA CEE nevymyká šedému průměru. S celkovou nákladovostí 2,16 % se řadí mezi průměr a nenabízí potenciálním investorům z konkurenčního hlediska žádné výhody.

 

ČSOB akciový – ČSOB

Fond byl založen 14. října 1999. Z porovnávaných fondů má za sebou nejdelší historii a v našem českém prostředí patří k tradičním fondům.

Diverzifikace

Akciový fond ČSOB se zaměřuje především na americký akciový trh, ale portfolio doplňuje i o akcie podniků mimo USA s vysokou tržní kapitalizací.

Historická výkonnost

I když se portfolio tohoto fondu skládá především z amerických akcií, není jeho historická výkonnost nijak nadprůměrná. Za svou dvacetiletou historii dosáhl na historickou výnosnost 3,69 % p.a., čímž se řadí jen do průměru trhu. V posledních pěti letech výkonnost fondu navíc nepatrně klesla, konkrétně se jedná o průměrné roční zhodnocení 3,29 %. Pro české investory tak není fond ČSOB akciový nijak aktraktivní.

Nákladovost

Nákladovost akciového fondu ČSOB se opět pohybuje v průměru. S hodnotou 2,20 % znovu nevybízí české investory k investicím.

 

Generali Fond globálních značek

Fond byl založen 15. listopadu 2001, má za sebou tedy úctyhodnou sedmnáctiletou historii, kterou lze využít ke zhodnocení, jak si fond na trhu stojí.

Diverzifikace

Portfolio Generali Fondu globálních značek je poměrně efektivně rozloženo mezi akcie z různých částí světa. Přibližně polovina portfolia je aktuálně alokována v amerických akciích, což fondu v minulých letech pomohlo k lepším výsledkům. Druhá polovina portfolia fondu je logicky rozdělena mezi Evropu a Asii.

Historická výkonnost

Fond od založení vykazuje průměrnou výnosnost 3,53 % p.a., čímž české investory nijak neoslnil. V posledních pěti letech je výkonnost Generali Fondu globálních značek přibližně o jedno procento vyšší, konkrétně činí 4,51 % p.a. Z hodnocených fondů jde o výsledek lehce nadprůměrný, přesto ani u něj nebudou jeho investoři příliš nadšení.

Nákladovost

Svou nákladovostí zapadá mezi ostatní bankovní fondy, nákladovost fondu činí totiž 2,34 %.

 

KB privátní správa aktiv 5D – dvě třídy

Fond byl založen 10. června 2013, má za sebou tedy sotva pětiletou historii. V mém přehledu se nacházejí fondy s dvacetiletou či sedmnáctiletou historií, oproti nim je tento fond na trhu výrazným nováčkem. Společně s fondem Active Invest Dynamický je nejmladším mezi srovnávanými fondy, přesto jsem jej do hodnocení zahrnul, neboť má již poměrně solidní kapitál od svých investorů.

Diverzifikace

Diverzifikace fondu je oproti ostatním fondům vhodnější – aktuálně jsou ve fondu zastoupeny akcie zemí Eurozóny, jejich váha je 35 %. Významnou část portfolia představují americké akcie s podílem 34 %. Jde především o podniky s vysokou tržní kapitalizací. Fond KB privátní správa aktiv 5D má i zastoupení českých akcií, které tvoří v současnosti 14 % portfolia. Zastoupení ve fondu mají i další rozvinuté země jako Japonsko či Švýcarsko. Portfolio fondu je tedy geograficky dobře rozloženo.

Historická výkonnost

Fond má historickou výkonnost 4,4 % p.a., pětiletá výkonnost je pak mírně nižší, konkrétně 4,1 % p.a. Svou výkonností tedy fond KB privátní správa aktiv 5D lehce převyšuje průměr.

Nákladovost
Z porovnávaných fondů má pro investory nejatraktivnější nákladovost, která činí 1,79 % a jako jediný se tak dostal pod 2 % p.a.

 

Active Invest Dynamický – Conseq

Fond byl založen 11. prosince 2013, je nejmladším z fondů uvedených v přehledu.

Nejedná se přímo o akciový fond, ale o fond fondů. Investuje tedy do jiných akciových fondů. Ačkoli část portfolia je umístěna i v jiných typech aktiv (jedná se přibližně o 10 %), z důvodu velmi nízkého zastoupení dalších aktiv jsem jej zařadil mezi akciové fondy.

Diverzifikace

Dvě třetiny portfolia jsou poměrně rovnoměrně rozloženy mezi USA, Evropu a asijské země s výjimkou Japonska. Takové rozložení akcií považuji za velmi vhodné. Zbývající třetina portfolia je alokována hned do několika trhů: část zastupují středoevropské akcie, další akcie jsou pak rozloženy mezi Japonsko, Latinskou Ameriku, východní Evropu a další rozvíjející se trhy. Z pohledu teritoriálního rozložení jde tedy o velmi vhodný fond.

Historická výkonnost

K 31. říjnu 2018 měl za sebou fond pouze historii necelých pěti let, nelze tedy zveřejnit přesnou pětiletou výkonnost. Protože mu však do tohoto výročí chybí jen přibližně měsíc, lze jeho historickou výkonnost alespoň přibližně porovnat s ostatními fondy. Průměrný výnos fondu Active Invest Dynamický činí 3,1 % p.a. Bohužel však takovou hodnotou zapadá také do šedého průměru českých akciových fondů a pro investory není výnosově dvakrát zajímavý.

Nákladovost

Fond Active Invest Dynamický má poměrně vysokou nákladovost, konkrétně 2,74 %, která je ovlivněna především tím, že se jedná o fond fondů, což zvyšuje náklady investorů.

 

Top Stocks – Erste

Fond Top Stocks byl založen 28. srpna 2006. Mezi srovnávanými fondy se tedy neřadí ani k nejmladším, ani k nejstarším.

Diverzifikace

Fond Top Stocks se zaměřuje na užší počet akcií z rozvinutých zemích. Historicky se vždy orientoval především na americký akciový trh, což se nijak nezměnilo ani v posledních pěti letech. I aktuálně je portfolio alokováno především v amerických akciích. Z pohledu diverzifikace, není zaměření na jeden typ akcií, optimálním řešením.

Historická výkonnost

Výnosově fond výrazně převyšuje výkonnost zbývajících prezentovaných fondů. Od založení si fond připsal průměrný roční výnos 7,76 %. V posledních pěti letech fond za svou historickou výkonností nijak nezaostává, naopak ji ještě překonává. Dosahuje výkonnosti téměř 8,5 % p.a., čímž zaujímá první příčku mezi srovnávanými fondy. Je však také nutné konstatovat, že úspěšná historie fondu je způsobena zaměřením na americký trh. Americkému trhu se totiž v poslední dekádě dařilo podstatně lépe než zbytku světa. Fond je také více náchylný na poklesy akciových trhů.

Nákladovost

Nákladovost fondu se pohybuje v běžných číslech, činí 2,16 % p.a. 

 

Všechny fondy výrazně zaostávají za zahraniční konkurencí – investujte spíše u nich

Díky prodeji výše uvedených fondů v našich bankovních ústavech, mají fondy zajištěn velký přítok financí od klientů bank. Až na fond Top Stocks však tyto fondy značně zaostávají za zahraniční konkurencí. Osobně bych tedy vybíral spíše od zahraničních správců, kteří v korunové třídě nabízí stejnou či nižší nákladovost, dobrou diverzifikaci napříč globální ekonomikou a také mnohem zajímavější průměrnou roční výnosnost.

A proč uveřejňuji článek o akciových fondech v době vrcholícího ekonomického cyklu? Bez ohledu na budoucí vývoj na trzích, jsou akciové fondy velmi dobrým řešením pro investory, kteří investují pravidelně a mají dostatečně dlouhý horizont. Ale o tom zase až příště.