Vyberte si správný investiční fond

Pouček a rad, jak si vybrat správný investiční fond, je na internetu celá řada. Často je najdete na webech finančních institucí spolu s nabídkou toho vhodného nástroje právě pro vás. Problematika výběru správného investičního fondu je však hlubší. A především výběr na trhu je natolik pestrý, že je nesmyslné vybírat z nabídky jedné instituce. K výběru vhodného fondu a úspěchu investice vedou čtyři základní kroky.

1. Určete cíle investice

Na jak dlouhé období investuji? Výběr fondů musí být naprosto odlišný u investora, který chce zhodnotit finance na období jednoho roku, a u investora, který chce investovat například na dobu dvaceti let. Investor mající krátký investiční horizont by měl primárně investovat do fondů se stabilní výkonností. U dlouhodobého investičního horizontu lze investovat i dynamičtěji.

Jakých výnosů chci dosáhnout? Bez ohledu na investované období je řada investorů konzervativních a jejich cílem je především uchovat hodnotu svého majetku. Naproti tomu je však také nezanedbatelné množství investorů, jejichž cílem je získat významné zhodnocení. Určení požadovaného výnosu a zhodnocení reálnosti dosažení takového výnosu v závislosti na tržních podmínkách je nezbytným cílem k výběru správného fondu.

Do jaké míry je pro mě akceptovatelná kolísavost hodnoty investice? Kolísavost hodnoty investice je také jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících přístup k investici. Pokud by Vás měla kolísavost cen budit ze spaní nebo každé ráno byste měli potřebu sledovat vývoj cen, bude vhodnější zvolit konzervativní charakter investic s nízkou kolísavostí. Vyšší zhodnocení za případné psychické problémy zcela jistě nestojí.

2. Určete vhodný typ investičního fondu

Po určení cílů investice můžeme přistoupit k výběru investičních fondů. Investičními experty věčně omílanou větu „minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí“ je nutné brát sice vážně, ale částečně i s rezervou. Pokud se díváte pouze na období posledního roku, je to opravdu málo a nemá to dostatečnou vypovídací schopnost. Podíváte-li se však na období posledních dvaceti let a máte podobně dlouhý investiční horizont, uděláte si alespoň částečně představu, jak by se vaše výkonnost mohla u jednotlivých typů fondů v průměru pohybovat.

U některých typů aktiv si však můžete pomoci i s náhledem na pouhé dva, tři roky. Je však potřeba vzít v úvahu i faktory, které ovlivňují daný typ aktiv, jako například vývoj ekonomiky, měnovou politiku a její výhledy nebo specifické faktory ovlivňující určitá odvětví spojená s investiční strategií fondu apod.

3. Zjistěte, jaká je nákladovost investice

Pokud jste si vybrali vhodný typ investičního fondu, je třeba porovnat nabídku trhu a podívat se i na nákladovost jednotlivých fondů. Zvažujete-li dva srovnatelné fondy, z nichž jeden má o procento nižší nákladovost, lze očekávat, že při zachování stejných podmínek, bude mít také o procento vyšší výnosnost.

Neopomínejte také problematiku vstupních poplatků. Vstupní poplatky jsou poplatky za distribuci a na jejich inkasování je založen byznys zprostředkovatelů investičních fondů, ať už se jedná o banky, obchodníky či poradenské sítě. Pokud tedy budete realizovat pořízení fondů prostřednictvím těchto subjektů, musíte počítat s tím, že to zatíží vaši investici.

4. Starejte se o investici

Máte-li fond vybraný, můžete přistoupit k nákupu. Uvědomte si však, že investování je spojeno s určitou starostí a informovaností. Investování by tak nemělo skončit pouhým nákupem – když si pořídíte na zahrádku květiny, je potřeba je zalévat, a totéž platí i u investic. Měli byste se o ně pravidelně starat.

Vývoj na trzích je ovlivněn nejen vývojem ekonomickým, ale také politickým. V posledních letech do něj navíc se svými zásahy vstupují centrální banky. Všechny tyto faktory se podepisují na změnách finančního trhu a také ovliňují vaši investici. Pokud se tedy nechcete o svou investici starat, investujte pouze dlouhodobě a pravidelně. Nebo starost o vaše investice svěřte osobě, která má zájem na tom, aby byly vaše investice úspěšné.