Nemovitostní fondy: skvělá investice pro tradiční české investory

Nemovitostní fondy byly po minulé tzv. finanční krizi investory poměrně často opomíjeny. V posledních dvou letech však objem financí do těchto aktiv významně roste. Tomuto růstu pomáhá také nárůst počtu nemovitostních fondů jako takových. A co to tedy nemovitostní fondy jsou? A mají nějaké výhody oproti jiným fondům?

Co jsou nemovitostní fondy?

Řada investorů, a to zejména běžných osob, si v minulých letech pořídila byt či dům za účelem jeho pronájmu jako zdroje pravidelného příjmu. Nemovitostní fondy mají stejnou strategii. Pořizují nemovitosti za účelem jejich pronájmu a díky pravidelnému nájmu mají stabilní výkonnost. Z pohledu investora jde tedy o určitou alternativu k vlastní nemovitosti určené k pronájmu.

Nemovitostní fondy jsou oblíbené, protože investora nezatěžují starostmi o nemovitost

Pokud porovnáme investici do nemovitostního fondu a vlastní investici do nemovitosti za účelem pronájmu, je na straně fondu nesporná řada výhod:

  • při investici do fondu nemá investor starosti s vyhledáváním nájemců,
  • nemusí nemovitost udržovat,
  • neřeší platební morálku nájemníků.

Pokud mezi výhody zařadíme i likviditu a často rovněž vyšší výnosy než u vlastní nemovitosti, nelze se zájmu investorů divit.

Výborný poměr cenové výkonnosti a stability

Při srovnání nemovitostních fondů s jinými tradičními investičními nástroji stojí aktuálně na straně nemovitostních fondů opět řada výhod, a to především v poměru cenové výkonnosti a stability. Z hlediska rizikového profilu bych nemovitostní fondy přiblížil portfoliu dluhopisových nástrojů nebo dluhopisových fondů. Vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám a pokročilé fázi ekonomického cyklu však dluhopisová aktiva nejsou nyní zrovna vhodným řešením.

Tip: Více informací o investicích do dluhopisových aktiv i s praktickými příklady najdete v článku Dluhopisy a vliv rostoucích úrokových sazeb.

Zajímavá investice pro konzervativní české investory

České investory považuji obecně za velmi konzervativní. Vzhledem k tomu, že nemovitostní fondy v současnosti nabízí oproti jiným aktivům podstatně nižší kolísavost, ale zároveň velmi solidní výkonnost, mají o ně naši investoři čím dál větší zájem. V roce 2018 se v portfoliích našich klientů o nemovitostní fondy silně opíráme a nejinak tomu bude i v roce nadcházejícím.