Fond JET 2 – vysoké zhodnocení a dlouhý horizont

Před pár dny byl spuštěn úpis fondu JET 2 (plným názvem JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond). Jedná se o fond, jehož cílem je podílet se na financování a výnosech skupiny JET Investment při investicích do „private equity“ – perspektivních průmyslových podniků s cílovým výnosem fondu na úrovni 10% p.a.

Co je to „private equity“ investice

Jako private equity jsou obecně označovány investice do společností, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Jsou tedy většinou využívány pouze movitými investory a finančními skupinami, které se také většinou podílí na řízení nebo zcela převezmou řízení pořizovaného podniku. Mimo značné finanční částky jsou  k tomu však potřeba i velké zkušenosti s řízením podniků.

Účastí ve fondu JET 2 se však neočekává od investujících, že se budou podílet na řízení firem. Výběr a následné řízení společností bude mít na starosti skupina JET Investment, která je obhospodařovatelem fondu.

O skupině JET Investment

Skupina JET Investment je dnes již legenda v oblasti private equity. Má za sebou 20 let své činnosti a během této doby se stala jedním z největších investorů do průmyslových podniků ve střední Evropě. Investuje do perspektivních společností využívajících automatizaci a robotizaci nebo do firem, kde cítí vysoký potenciál dalšího růstu. Kapitálový vstup skupiny a převzaté řízení již také nejednu společnost zachránilo od krachu.

Aktuálně chce skupina úpisem fondu získat od investorů až 5 miliard korun a za tyto finance následně pořídit osm až dvanáct podniků z oborů, ve kterých již působí a kde je historicky velmi úspěšná. Díky dosavadním výsledkům a výborné pověsti jak skupiny JET Investment, tak i jejího zakladatele a ředitele, pana Igora Faita, předpokládám, že bude tento úpis velmi úspěšný.

Specifika fondu JET 2

Fond JET 2 navazuje na úspěch fondu JET 1, který v roce 2015 vybral od investorů 3 miliardy Kč a který má dosavadní zhodnocení 16 % ročně. Ačkoli je takové zhodnocení poměrně vysoké, je nutné dodat, že je ovlivněno také dobrou kondicí tuzemské i globální ekonomiky. Reálnější by tak mohlo být dosažení výkonnosti na úrovni 10 % p.a., což je současně i cílový výnos fondu.

Výnos však není to jediné, na co je potřeba se zaměřit. Na rozdíl od klasických fondů totiž nejde o investici pro každého. Vysoký výnos je vykoupen dlouhým investičním horizontem. Ten se předpokládá na dobu osmi až deseti let a jeho nedodržení bude penalizováno výstupním poplatkem ve výši 25 %. Přestože může být například po třech, čtyřech letech investice zisková i při započtení této srážky, investici bych doporučil jen investorům, kteří si mohou dovolit stanovený horizont skutečně dodržet.

Vstupní částka 1 000 000 Kč sice nemusí být pro řadu investorů až takový problém, je však nutné tuto investici brát jako doplněk portfolia. Optimálně by zastoupení tohoto fondu v portfoliu nemělo překročit 10 %.

Co očekávat od investice

Ačkoli jde o investici, která je svým charakterem akciová, očekávám od ní výrazně nižší míru kolísavosti než u klasických akciových fondů. I přesto by však měla investice nabídnout vyšší výnosy než akciové fondy, což je dáno aktuálně poměrně vysokým oceněním akcií, a tím jejich sníženou návratností. Jste-li ochotni akceptovat delší investiční horizont a máte-li dostatečně široké portfolio, stojí tato investice rozhodně za úvahu.