Prodat dluhopisy CPI, či nikoli?

Poslední dva týdny rezonují médii v České republice informace o žalobě společnosti Investhold vůči matce majitele realitní skupiny CPI Radovana Vítka, Miladě Malé a také vůči skupině CPI.

Protože jsme v minulých letech klientům dluhopisy skupiny CPI často pořizovali do investičních portfolií, chtěl bych tímto způsobem poskytnout vlastní náhled na otázku, zda se dluhopisů na trhu zbavit, nebo si je ponechat v portfoliu.

Podle médií stojí za společností Investhold Marek Čmejla a Jiří Diviš, kteří byli ve Švýcarsku v roce 2013 nepravomocně odsouzeni za podvody a praní špinavých peněz. Podle informací, které se objevily na informačních serverech, jde o to, že společnost Investhold pomáhala financovat aktivity CPI celkovou částkou až devět miliard korun. Protože evidentně nedošlo k vzájemné dohodě stran, rozhodl se Investhold řešit tuto situaci žalobou s cílem získat odškodné. Naopak CPI nárok pochopitelně odmítá. Právní spor se může táhnout několik let nebo se nakonec také může vyřešit nějakou mimosoudní dohodou. Není to však důvod k prodeji dluhopisů.

Skupina CPI patří k největším realitním společnostem v Evropě

Skupina CPI Property Group, jejímž více než devadesátiprocentním majitelem je Radovan Vítek,  je jedna z největších realitních společností v Evropě. Podle zprávy zveřejněné za první pololetí roku 2017 dosahoval majetek skupiny hodnoty přes 160 miliard korun a je aktivní především v České republice. Skupina vlastní řadu obchodních center s celkovou obchodní plochou více než milion metrů čtverečních a ještě větší rozlohou kancelářských ploch.

Klíčovou součástí skupiny je společnost Czech Property Investments, a.s. Vlastní jmění této společnosti překročilo za první polovinu loňského roku hodnotu 45 miliard korun. Právě tato společnost v minulých letech na českém trhu emitovala dluhopisy za několik miliard korun. Vzhledem k zajištění dluhopisů, informační otevřenosti společnosti, stabilnímu výhledu a nadstandardnímu výnosu jsme tyto dluhopisy klientům rádi nabídli do jejich portfolií.

Právě tyto pozitivní faktory však stojí za tím, že cena dluhopisů společnosti významně vzrostla a investoři nejen, že dosáhli zajímavého kupónového výnosu ve výši 4,65 – 5,1 % ročně, ale přinesla jim také zajímavé kapitálové výnosy, čímž celková roční výnosnost dosáhla v průměru kolem 6 % ročně.

Díky takovému růstu je však na místě zamyslet se, zda nevyužít současných vyšších cen a tyto dluhopisy neprodat. Ve splatnosti totiž investor neobdrží více než nominální hodnotu dluhopisů a cena se tak pomalu ale jistě bude snižovat. V dalších letech tak výnos nebude v průměru překračovat 2,5 % ročně, což představuje po odečtení míry inflace prakticky nulový reálný výnos.

Nikoli tedy současný spor a případná právní válka mezi společnostmi Investhold a CPI, ale právě nízký budoucí výnos by měli investoři zvážit a rozhodnout se, zda si dluhopisy ještě ponechat nebo je nahradit aktivy s vyšším předpokládaným výnosem.

Pro případnou konzultaci jsem plně k dispozici. Rád ovšem také poradím, kam umístit finance z prodaných dluhopisů a jaké investice vám mohou přinést vyšší zhodnocení.