Jak a kam nejlépe investovat peníze?

Pokud si pokládáte tuto otázku, měli byste vědět, že odpověď bude pro každého investora jiná. Důvodem není ani tak různá investiční částka jako především individuální cíle, kterých chcete jako investor dosáhnout. Přečtěte si, jak postupovat před tím, než se rozhodnete investovat své peníze.

Ujasněte si investiční cíle

Pokud uvažujete o investování, zkuste se nejprve důkladně zamyslet a stanovit si cíle své investice. Cíl investice může být jednoduchý, například zhodnocení financí na nejlépe úročeném spořicím účtu, pokud byste finance za rok využili třeba k pořízení bydlení. Může ale jít také o dlouhodobý strategický cíl v podobě budování finanční rezervy na penzi nebo vytvoření investičního portfolia s cílem uchovat rodinné úspory pro další generace.

Stanovte délku investice, výnos a riziko

Jakmile stanovíte své investiční cíle, měli byste také umět posoudit plánovanou délku investice, případně i požadovaný výnos a míru rizika. V praxi se však často setkávám s tím, že se investiční cíle rozchází s výnosovými požadavky investorů. V těchto případech je nutné vypracovat investiční plán.

Často je také preferovaná míra rizika s výnosy, které požadují investoři, neslučitelná. Tady je třeba zvolit kompromis mezi výnosností a rizikovostí, přičemž tento kompromis bude u každého investora jiný. Obecná rada zní: pokud máte dostatečně dlouhý investiční horizont, můžete si dovolit vyšší míru rizika. Při kratší délce investice zvolte raději nižší míru rizika i za cenu nižších výnosů.

Vypracujte strategii?

Dalším krokem je volba strategie, pomocí které chcete zvoleného investičního cíle dosáhnout. Jde především o volbu optimální kombinace typu aktiv, která jsou k dosažení cíle nejvhodnější. Až poté byste měli z jednotlivých aktiv vybírat konkrétní investiční nástroje, posuzovat jejich předpokládanou výnosnost, nákladovost, kolísavost a další faktory ovlivňující konečné rozhodnutí o investování. Pokud jste se postupně dopracovali do stavu, kdy máte „na papíře“ složené investiční portfolio, můžete začít investovat.

Skladbou investičního portfolia investování nekončí, ale začíná. Proto nezapomeňte na to, že se situace na trzích poměrně často mění, a vy byste proto měli podle podmínek na trhu své portfolio upravovat, a to nejen jednotlivé investiční produkty, ale i procentuální zastoupení aktiv ve vašem portfoliu.

Nejste si jistí výběrem vhodných aktiv? Domluvte si s námi nezávaznou schůzku, na které vše probereme.