Investujte, ale neprodělejte

Investujte, ale neprodělejte

Jak při investování zaručeně neprodělat? Poslední dva týdny jsou na finančních trzích ve znamení větší korekce investičních aktiv. Především nejvýznamnější americké akciové trhy odepsaly ze...

Jak při investování zaručeně neprodělat?

Poslední dva týdny jsou na finančních trzích ve znamení větší korekce investičních aktiv. Především nejvýznamnější americké akciové trhy odepsaly ze svých hodnot z konce ledna již přes deset procent. Přestože investiční nástroje, které v portfoliích standardně využíváme, jsou vůči takovým propadům imunní, napadlo mě v této souvislosti se zamyslet, jak se rizikům při investování zcela vyhnout.

Základní poučka praví, že investování je spojeno s určitou mírou rizika. Při investování je tedy důležité vyhodnotit, jaká rizika jsme ochotni akceptovat. Většinou také platí, že čím vyšší je míra rizika, tím vyššího výnosu lze také dosáhnout. Nicméně jsou i investice, při nichž je riziko velmi malé či nulové.

Pravidelné investování

Klíčovou výhodou pravidelného investování je, že se při něm průměruje pořizovací cena investičních nástrojů a při dlouhém investičním horizontu není třeba řešit, zda jsou ceny akcií či dluhopisů nízké či vysoké. Budete-li investovat tímto způsobem, můžete předpokládat, že výsledek vaší investice bude kladný. Musíte však respektovat základní požadavky:

  • Dlouhý investiční horizont není 5 let, ale například 20 let. Čím déle, tím lépe. Někomu to může připadat jako moc dlouhá doba, ale stejně jako své úspory v bance, můžete i své pravidelné  investice  předat svým potomkům.
  • Diverzifikace portfolia – nevsázejte na jeden trh. Investovat je třeba globálně, protože nikdo neví, zda-li aktuálně preferované cenné papíry, odvětví či geografická oblast budou ve středu zájmu investorů i za dvacet let.
  • Měnové riziko – zvolte domácí měnu nebo diverzifikujte investicí ve více měnách současně. V takovém případě však pamatujte na náklady spojené s konverzí měn.
  • Načasování prodeje – máte-li pevně stanovený termín ukončení investice, připravte se na to dostatečně dopředu a v posledních letech v portfoliu preferujte bezpečnější nástroje.
  • Nákladovost – pokud volíte investici prostřednictvím fondů, zaměřte se na jejich nákladovost. Může vám ukrojit většinu zisků.

Zajištěné investice

Investice se zajištěním slibuje obecně velkou návratnost. Bohužel v posledních deseti letech byly tímto způsobem nazývány investiční nástroje, které již na první pohled vzbuzovaly pochyby. Často byl používán také výraz „garantované investice“. Stačilo přitom pouze prostudovat emisní podmínky a bylo jasné, jak to s tou garancí ve skutečnosti je.

Za zajištěnou investici považuji takovou, kdy investor obdrží za poskytnuté finance záruku v podobě převodu majetku v předem sjednané výši nebo má na tento majetek sjednáno zástavní právo.

Oproti pravidelnému investování jsou však zajištěné investice dostupné pouze investorům s majetkem v řádu milionů nebo desítek milionů korun.

Pojištění vkladů

Třetím případem je klasické pojištění vkladů. Někdo možná namítne, že bankovní vklady nejsou investice, ale osobně za investici považuji jakékoli poskytnutí financí s vidinou budoucího profitu. A to úročené vklady bez zbytku splňují. Je však nutné podotknout, že vklady maximálně pomohou k tomu, aby v průměru vyrovnaly inflaci a uchovaly tak svoji hodnotu. Zajímavé reálné zhodnocení u nich však čekat nemůžeme.

Jak tedy rozhodně neprodělat? A na jaké garantované nástroje si dát naopak  pozor?

Pokud hledáte stoprocentní jistotu, upozorním na produkty, které jejich prodejci často označují za garantované nebo bezpečné, ale s tou garancí to tak horké není. Rozhodně se vyhněte formám investičního životního pojištění, které slibují garantovanou výnosnost. Záleží na konkrétním nastavení produktu, ale o investičním životním pojištění je obecně známo, že je pro investory enormně drahé, tedy nevýhodné.

Doporučuji si taky přečíst emisní podmínky nebo statuty nejrůznějších fondů a certifikátů slibujících stoprocentní návratnost. Budete-li důkladní, určitě tam drobným písmem najdete větu, že garance neplatí pro případ kreditní události, tedy platební neschopnosti emitenta investičního nástroje.