Fondy kvalifikovaných investorů: Čím se liší a proč jsou tak oblíbené?

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů a proč je o ně v poslední době takový zájem? Přečtěte si, čím se liší od fondů kolektivního investování a jaké jsou jejich podmínky.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech rozděluje investiční fondy na dva typy:

  • fondy kolektivního investování
  • fondy kvalifikovaných investorů

Účelem obou typů fondů je shromáždit finanční prostředky od investorů a tyto prostředky následně investovat podle stanovené investiční strategie fondů. Současná právní úprava má na tyto dva typy fondů odlišné požadavky. Zmíním především dva zásadní, a těmi jsou možnosti využití ze strany investorů a zvolená investiční strategie.

Kvalifikovaný investor = investor se zkušenostmi

Zatímco do fondů kolektivního investování může investovat prakticky kdokoli s minimální investiční částkou i znalostmi, fondy kvalifikovaných investorů jsou určené pouze pro profesionální zákazníky, jako jsou banky, pojišťovny nebo penzijní fondy. Kvalifikovaní jsou ale také investoři, kteří mají dostatečné zkušenosti s investováním a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do takových fondů.

Další podmínkou fondů kvalifikovaných investorů je dostatečné finanční zázemí investora, protože minimální vklady jsou stanovené na 125.000 EUR, případně ve snížené hranici 1.000.000 Kč.

Fondy kvalifikovaných investorů nakupují i netradiční aktiva

Druhým klíčovým faktorem je investiční strategie, kterou fondy využívají. Fondy kolektivního investování mají při založení určenu strategii, kterou musí jejich manažeři po celou dobu dodržovat. Především jde o typ aktiv, která mohou být do portfolia fondu pořizována, a jejich procentuální zastoupení. Drtivá většina fondů kolektivního investování se zaměřuje pouze na cenné papíry, jako jsou akcie nebo dluhopisy, což je při negativní náladě na trzích znevýhodňuje.

 

Fondy kvalifikovaných investorů mají oproti tomu volnější režim – mohou svou strategii upravovat v závislosti na tržním vývoji. Také mohou vybírat z širšího okruhu aktiv, která jsou fondům kolektivního investování nedostupná. Jedná se o aktiva jako například umělecká díla, obnovitelné zdroje, zemědělská půda a mnohé další. Míra regulace je u fondů kvalifikovaných investorů nižší než u fondů kolektivního investování.

Proč jsou fondy kvalifikovaných investorů tak oblíbené?

A proč je o tyto fondy v poslední době takový zájem, když je nutná vyšší částka a investor je méně chráněný legislativou? Odpověď je prostá. Některé fondy kvalifikovaných investorů nabízí dlouhodobě podstatně stabilnější a vyšší výkonnost než klasické fondy. Ani vyšší požadovaná částka nemusí být problém, pokud je portfolio fondu složeno z většího množství aktiv.

 

Tak jako u všech investičních nástrojů musím upozornit, že by investor neměl všechny své prostředky svěřovat pouze jednomu fondu. Jak prostředky vhodně rozdělit a jaké fondy kvalifikovaných investorů vybrat, je už na samotném investorovi, případně na konzultaci s jeho poradcem.

 

Máte zájem investovat do fondů kvalifikovaných investorů? Kontaktujte nás. Na nezávazné schůzce s vámi probereme, jaké jsou vaše možnosti.