Dluhopisy pod lupou: Jak vybrat dluhopisy a jaká jsou rizika?

Dluhopisy jsou obecně vnímané jako konzervativní typ investice. To ale neplatí vždy, a proto by si každý investor měl uvědomit, co vůbec dluhopis je, jaké jsou typy dluhopisů, jaká rizika obnáší a jak postupovat při výběru a zařazení dluhopisů do portfolia.

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který vám jako investorovi slibuje splacení původní investice a většinou také odměnu za poskytnutí financí. Vydavatele dluhopisu nazýváme emitentem a je v dlužném postavení vůči investujícímu.

Nejčastější odměnou za poskytnutí financí bývá tzv. kupón, tedy úrok, který emitent vyplácí investorovi. V tomto případě jde o tzv. kupónové dluhopisy. Jsou oblíbené z důvodu předem známých a neměnných výnosů, které jsou investorovi pravidelně vypláceny.

Typy dluhopisů?

Kupónový dluhopis je jen jeden z mnoha typů dluhopisů. Z hlediska odměny za investici můžeme zmínit poměrně časté diskontované dluhopisy, jejichž výnos je dán rozdílem mezi částkou, která má být uhrazena v době splatnosti, a výší počáteční investice.

U některých dluhopisů může být výše výnosu i pohyblivá, nebo může být odměna za investici do dluhopisů navázaná na jiný benefit, například možnost výměny dluhopisů za akcie emitenta. S takovými dluhopisy se ale na českém trhu nesetkáváme často.

Dluhopisy můžeme také dělit podle řady jiných kategorií, například délky jejich splatnosti, podoby, formy nebo typu emitenta. Podle typu emitenta rozlišujeme především mezi dluhopisy státnímipodnikovými, tedy mezi dluhopisy vydanými jednotlivými státy a dluhopisy, jejichž emitenty jsou podniky. Historicky byly státní dluhopisy vnímané jako velmi bezpečné, to se ale v posledních deseti letech změnilo. V současné době musí investor velmi dbát na to, jaké dluhopisy si pořídí.

Výběr dluhopisů: Položte si klíčové otázky

Výběr dluhopisů by měl investor vždy posuzovat s ohledem na vlastní investiční cíle, tedy v závislosti na požadovaném výnosu, délce investice a míře rizika, kterou je ochoten akceptovat.

Zatímco u požadovaného výnosu a délky investice nebudete mít investor větší problém s výběrem dluhopisů, u rizikovosti se musíme pozastavit. Doporučujeme posoudit, kdo dluhopis vydává, a zodpovědět si několik otázek, například:

  • Jedná se o novou společnost s neznámou historií a managementem, nebo jde o podnik s dlouholetou činností a kvalitním vedením?
  • V jakém odvětví emitent působí, jde o stabilní odvětví s minimem změn, nebo odvětví s turbulentními změnami?
  • Jaká je ekonomická síla emitenta? Dokáže splatit své závazky i při zhoršení ekonomické situace?
  • Nabízí emitent nějaké zajištění dluhopisů?

Otázek se nabízí řada, minimálně výše uvedené byste si ale určitě měli zodpovědět, případně je prodiskutovat se svým poradcem.

Víte, s jakými riziky počítat?

Největším rizikem je kreditní riziko emitenta, tedy schopnost emitenta splatit investorovi poskytnuté finance. Nemusíme pátrat hluboko v historii, abychom našli emitenty, kteří tento závazek nebyli schopní splnit. Jsou jimi i státy jako například Řecko, Argentina nebo Ukrajina.

Pamatujte i na další rizika. Vzhledem k očekávanému růstu české měny po ukončení intervencí nezanedbávejte měnové riziko, související s pořízením dluhopisů v zahraničních měnách. Očekáváme také růst úrokových sazeb v dalších letech. Vyvstává proto i riziko, že s růstem úrokových výnosů klesne zájem o dříve vydané dluhopisy s nižším výnosem, a jejich cena tak klesne. Takové riziko označujeme jako úrokové.

Současný růst inflace způsobuje také inflační riziko. Pokud jste v minulých dvou letech provedli investici do dluhopisů České republiky, právě inflace způsobila, že je aktuálně váš reálný výnos záporný.

Rizik je u dluhopisů stejně jako u ostatních aktiv poměrně hodně, přestože jsou považované za konzervativní typ investice. Pokud se necítíte v investicích dostatečně zdatní, raději zvažovanou investici zkonzultujte s odborníky. A rada na závěr: nepodceňujte investiční riziko a myslete na dostatečnou diverzifikaci.