Nízká rizikovost a výnos 4–5 % p. a.? To dokážeme splnit

Nízká rizikovost a výnos 4–5 % p. a.? To dokážeme splnit

Náš klient pan Milan chtěl investovat 8 000 000 Kč na 5 a více let. Preferoval stabilní investici s nízkou rizikovostí a s výnosem 4–5 % ročně, zároveň nemohl vyloučit, že bude část peněz potřebovat využít jinak. Finance pana Milana jsme investovali do aktiv se zajímavými, ale stabilními výnosy, které splňovaly klientovy požadavky. Přečtěte si, jak jsme k této investici přistoupili.

Pan Milan chtěl investovat 8 000 000 Kč s nízkým rizikem a stabilním výnosem 4–5 % ročně. Jeho investici jsme proto rozložili mezi několik aktiv s fixním výnosem nebo historicky stabilní výkonností tak, aby výsledný výnos splňoval požadavky klienta.
 

Informace o klientovi

Investovaná částka: 8 000 000 Kč

Požadovaný výnos: 4–5 % p. a. (ročně)

Investiční horizont: 5 a více let, klient nemohl vyloučit, že bude část financí potřebovat dřív

Rizikovost: nižší, klient preferuje stabilitu před vysokým výnosem

Delší investiční horizont nám umožnil zvolit aktiva, která mají dlouhodobější splatnost (3–6 let). Protože ale klient nevyloučil možnost, že bude finance potřebovat dřív, doporučili jsme investovat polovinu financí do aktiv, která je možné poměrně rychle uzavřít a finance využít jinak. Zároveň jsme se snažili rozložit investici mezi různé třídy aktiv – to je zásada každého obezřetného investování.

Investice do dluhopisů stabilních podniků a zemědělské půdy

U investičních aktiv se splatností 3–6 let jsme zvolili podnikové dluhopisy s fixním úrokovým výnosem v kombinaci s investicí do fondu zaměřeného na zemědělskou půdu.

Pořízené podnikové dluhopisy měly úrokový výnos ve výši 4,5–5,5 % ročně. Záměrně jsme zvolili dluhopisy společností, které mají víc než 15letou historii, solidní pověst na finančním trhu a majetek, který výrazně převyšuje objem vydávaných dluhopisů. Jde tedy o dluhopisy s nízkým rizikem, ale s výnosy, které splňují požadavky klienta.

Ani u dluhopisů s takto nízkým rizikem ale nedoporučujeme, aby investice klienta do dluhopisů jedné společnosti překročila 5 % celkové investované částky.

Investici do fondu zaměřeného na zemědělskou půdu jsme zvolili z důvodu současného růstu cen půdy, a tedy možnosti finance zajímavě zhodnotit. Druhým důvodem byl předpoklad stabilního vývoje v případných krizových letech. Když pomineme zhodnocení investice vlivem růstu cen pozemků, investice by se měla zhodnocovat díky pronájmu hrazenému zemědělskými podniky, které na půdě hospodaří.

Likvidní aktiva – aktiva, která je možné převést rychle zpět na peníze

Také u likvidních aktiv jsme zvolili opatrnější přístup a investici rozdělili do fondu podnikových dluhopisů, fondu alternativních aktiv a do nemovitostních fondů.

Z fondů zaměřujících se na podnikové dluhopisy jsme zvolili fond, který je průměrnou roční výkonností srovnatelný s ostatními fondy, ale současně je cenově velmi stabilní.

Fond alternativních aktiv je investiční fond, který neinvestuje do tradičních cenných papírů, jako jsou dluhopisy nebo akcie. Do portfolia klienta se ale nabízel svými historickými výsledky: ty jsou stabilní s průměrným výnosem 0,5 % měsíčně.

Z nemovitostních fondů jsme zvolili dva fondy, které investují přímo do nemovitostí, a inkasují tak pravidelný příjem z jejich pronájmu. Jejich výkonnost se pohybuje v průměru 4–5 %  ročně a ani v nejbližší budoucnosti jsme u nich předpokládali žádnou dramatickou změnu.

Zhodnoťte s námi své finance jako pan Milan. Domluvte si s námi nezávaznou schůzku.